"pääsynvalvonta" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Rooliperustainen pääsynvalvonta 

   Mäenpää, Teemu (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa selvitetään voidaanko vierekkyysrelaatiojärjestelmän ja tässä työssä esitellyn informaatiomallinnusmenetelmän avulla toteuttaa käyttäjien, roolien ja oikeuksien mallintaminen ja hallinnointi rooliperustaisen ...