"otsikkokieli" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Image- ja Kanava-lehden kansiotsikoiden tarkastelua 

   Källman, Pirkko (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen kohteena ovat Image- ja Kanava-lehden kansiotsikot, niiden funktiot, ominaispiirteet, teho- ja tyylikeinot sekä kielelliset rakenteet. Lähestymistapa on kvalitatiivinen. Tutkimus on lähinnä vertailevaa ja ...