"osuuskunta" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Osuustoiminnan ideaalimalli ja uusosuustoiminta 

   Vehkaperä, Jaakko (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Osuustoiminnan juuret ovat syvällä suomalaisessa yhteiskunnassa. Ensimmäiset osuuskunnat perustettiin 1800-luvun jälkipuoliskolla tukemaan jäsenten ja jäsentalouksien taloudellista ja sosiaalista toimintaa. Mallit ...
  • Yhteistoimintaneuvottelut osana yrityksen johtamista 

   Lahti, Sari (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen yhteistoimintaneuvotteluja työnantajan näkökulmasta. Tutkimusongelmana käsiteltiin, miten yrityksen yhteistoimintaneuvotteluille asettamat taloudelliset ja muut tavoitteet ...