"ostovelat" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Käyttöpääoman sitoutuminen, case Koskisen Oy 

   Toikko, Mika (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielma on luonteeltaan case-tutkimus, jonka tavoitteena on ollut selvittää mihin käyttöpääoma Koskisen Oy:ssä sitoutuu ja miksi käyttöpääoman tarve on kasvanut. Tutkimuksessa tarkastellaan vuoden 2000 ja 2003 kesäkuun ...