"ostotoiminta" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Kunnossapidon palveluhankintojen analysointi ja kehittäminen 

   Reihe, Timo (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon kunnossapidon palvelujen hankintatoimen nykytilaa sekä antaa ehdotuksia mahdollisiksi toiminnan kehityskohteiksi. Erityisesti keskityttiin selvittämään ...
  • Ostotoiminnan semanttinen ontologia 

   Anttila, Riiamari (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Valmistavan yrityksen päätöstentekijöiden ja työntekijöiden käsitykset ostotoiminnasta voivat poiketa huomattavasti toisistaan. Tämä johtuu jokaisen omakohtaisesta tietämyksestä ja muodostuneesta maailmankuvasta. Kukin ...