"ostoprosessi" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Digitaalinen ostoprosessimalli 

   Lounamaa, Tuomas (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Digitaalisten tuotteiden kuten älypuhelin applikaatioiden tai musiikin hankinta Internetistä on tehokasta ja suosittua. Myös suurempia investointeja vaativia B to B järjestelmiä hankitaan kasvavissa määrin ostoprosessin ...
  • Kaupan oman tuotemerkin valintaan vaikuttavat tekijät - Case juomat 

   Aho, Tapio (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on analysoida päivittäistavarakaupan omia tuotemerkkejä sekä kuluttajien ostokäyttäytymistä kaupan omissa tuotemerkeissä juomatuotekategoriassa. Tutkimuksen teoriarunko rakentuu ostoprosessin eri ...