"ostopäätösprosessi" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Haasteena kongressipalveluiden konseptointi 

   Vasala, Antti (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoitus oli tutkia miten palvelukonseptia voidaan kehittää asiakkaiden ostopäätösprosessiin vaikuttavien tekijöiden pohjalta. Ensimmäisenä tavoitteena oli mallintaa palvelukonseptin keskeisimmät elementit ...
  • Tuoteinformaatiosisällön vaikutus ostopäätökseen verkkokaupassa 

   Liekovuori, Kaisa (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa tarkastellaan verkkokauppojen tuoteinformaatiosisältöä, joka on rajattu seuraaviin tutkittaviin elementteihin: otsikko, markkinointiteksti, kuvat, videot, attribuuttielementit, merkit, logot ja symbolit, ...