"osallistuva suunnittelu" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Maapolitiikan roolit Ylivieskan kaupallisessa murroksessa 

   Järvelä, Markku (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kuntien maapoliittiset keinot on vuoden 2000 alussa voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain myötä uudistettu vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia. Aiemman selvityksen perusteella maapolitiikan keinoja ohjaava lainsäädäntö ...