"osallinen" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Osallistuminen kaavoitukseen 

   Leppänen, Johanna (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yksilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdolli- suudet turvataan perustuslaissa, kuntalaissa ja julkisuuslainsäädännössä, joissa painotetaan vi- ranomaisten toiminnan avoimuutta, yksilöiden ja yhteisöjen mahdollisuutta ...