"osakkeen arvo ja osakemarkkinat" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Tulosennusteiden merkitys sijoittajalle 

   Peltola, Kai (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on tutkia analyytikkojen kykyä ennustaa yritysten tuloksia. Samalla pyritään selvittämään sijoittajien mahdollisuuksia hyväksikäyttää näitä kyseisiä ennusteita sijoituspäätöksissään. Tätä tarkoitusta ...