"odotuskuilu" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Odotuskuilututkimus suomalaisesta ympäristöraportoinnista 

   Ahrikkala, Tiina (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ympäristöraportoinnin odotuskuilun olemassaoloa vuosikertomusten laatijoiden ja vuosikertomuksen lukijoiden välillä. Tarkoituksena on verrata keskenään vuosikertomusten lukijoiden ...
  • Tilintarkastuksen odotuskuilututkimus sijoittajista 

   Luoma-aho, Ville (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena oli analysoida, onko tilintarkastuskertomuksen muodolla vaikutusta sijoittajien näkemyksiin tilintarkastuksesta. Lisäksi tutkielmassa tarkasteltiin, onko löydettävissä vaihteluja saaduissa vastauksissa ...