"objectifying gaze" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Types of the Female Gaze in Two Marian Keyes' Novels 

   Ahola, Milla (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää female gazen esiintymistä kahdessa Marian Keyesin romaanissa. Female gaze -termi, jolle ei ole suomenkielistä vastinetta, on lähtöisin elokuvakritiikistä. 1970-luvulla ...