• Laadunvarmistus ohjelmistoprojektin eri vaiheissa 

      Mäntylä, Ville (2004)
      Pro gradu - tutkielma 
      Eri tyyppisillä ohjelmistoilla on hyvin merkittävä rooli tämän päivän teknistyvässä yhteiskunnassa. Niiden käyttöönotolla voidaan esimerkiksi pyrkiä automatisoimaan erilaisia toimintoja tai tehostamaan päivittäisiä ...