"laadunvarmistus" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Hybridisovellukset SharePointissa : Suunnitelma laadunvarmistusprosesseista kohdeyrityksessä 

   Romppanen, Jarkko (03.05.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   SharePoint-alustojen päälle rakennettujen liiketoimintasovellusten kenttä on muuttumassa radikaalisti. Muutoksen katalyyttinä on trendi pilviteknologioihin siirtymisessä. Liiketoimintasovellukset ovat suurissa yrityksissä ...
  • Laadunvarmistus ohjelmistoprojektin eri vaiheissa 

   Mäntylä, Ville (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Eri tyyppisillä ohjelmistoilla on hyvin merkittävä rooli tämän päivän teknistyvässä yhteiskunnassa. Niiden käyttöönotolla voidaan esimerkiksi pyrkiä automatisoimaan erilaisia toimintoja tai tehostamaan päivittäisiä ...
  • SPC:n käyttömahdollisuudet eräässä konepajayrityksessä 

   Lehtola, Mikko (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena on selvittää, voidaanko kohdeyrityksessä kerättävää mittaustietoa hyödyntää SPC:n eli tilastollisen prosessinohjauksen avulla huomioiden prosessien luonne, mittausepävarmuus ja kannattavuus. Teoriaosuudessa ...