"laadunhallintajärjestelmä" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Laadunhallintajärjestelmän vaikutukset toiminnan laadun johtamiseen 

   Piri, Jaakko (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää ISO 9001:2000 laadunhallintajärjestelmän rakentamisen vaikutukset toiminnan laadun johtamiseen. Tutkimuksen toisena tavoitteena pyrittiin selvittämään laadunhallintajärjestelmän ...
  • Mikrokokoisen palveluyrityksen laadunhallintajärjestelmä 

   Kela, Suvi (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Laadun tunnustetaan olevan yksi yritysten menestystekijöistä. Mikroyrityksen laadunhallintajärjestelmän täytyy olla rakenteeltaan ja menetelmiltään yksinkertainen, jotta se on käytettävissä mikroyrityksen resurssein. Tässä ...