• Ohjelmistokehityksen laatuajattelu 

      Suvanto, Jouko (2012)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkielmassa on selvitetty ja kuvattu sitä, mihin ohjelmistokehityksen laatuajattelu perustuu, miten se on kehittynyt 1800-luvulta nykyiseen tilaansa ja miten sen pohjalta ohjelmistoprosessia voidaan parantaa. Tieteell ...