• Palvelualan yrityksen laadun mittaaminen ja kehittäminen 

      Hellman, Joonatan (2014)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkielma käsittelee palvelualanyrityksen laatua, ja sen mittaamista sekä kehittämistä. Tutkimuksen kohteena on kotimaan matkailupalvelua tarjoava vesipuisto Jukupark Turku. Tutkimuksen tavoitteena on asiakastyytyväisyyskyselyiden ...