• Osaamisen siirto perheyrityksen sukupolvenvaihdoksessa 

      Ellenberg, Tapio (2006)
      Pro gradu - tutkielma 
      Perheyritykset ovat merkittävässä yhteiskunnallisessa asemassa sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Demografiset trendit havainnollistavat nopeasti muuttuvan maailman ikääntyvien yrittäjien siirtyessä sivuun yritysten ...