"kahdenkertainen verotus" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Osakeyhtiön voitonjaon verokohtelu Suomessa ja Saksassa 

   Yli-Räisänen, Susanne (2002)
   Pro gradu - tutkielma 
  • Osinkojen verotus Suomessa 

   Köykkä, Hanna-Leena (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa tarkastellaan osinkojen verotusta eri osinkoveromallien pohjalta. Erityisesti keskitytään osinkojen verotukseen Suomessa. Alussa on lyhyt katsaus täällä aiemmin voimassa olleisiin osinkoveroihin. Suurin paino ...
  • Uudistuva osinkoverotus 

   Yli-Isotalo, Mikko (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena on selvittää osingonjaon verokohtelu sekä osinkoja ja-kavien yhtiöiden että niitä saavien osakkeenomistajien kannalta. Tutkielman alussa käsitellään osinkoverouudistuksen taustoja ja sen seurauksia ...