"köyhyyden vähentäminen" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Suomen jakaman kahdenvälisen kehitysavun taloudellinen tehokkuus 

   Peltonen, Iina (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomi jakaa kehitysmaille vuosittain satoja miljoonia euroja (keskimäärin 0,4–0,5 % bruttokansantulosta) kehitysapuna. Avusta hieman yli puolet menee kahdenväliseen kehitysyhteistyöhön. Suomen, kuten muidenkin avunantajien ...
  • Talouskasvu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 

   Vaahtoniemi, Saara (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa käsitellään Saharan eteläpuolisen Afrikan talouskasvuun vaikuttavia tekijöitä. Käsittelen erikseen pääomien, säästämisen, väestönkasvun, inhimillisen pääoman, kehitysavun, luonnonvarojen, infrastruktuurin, ...