"käytettävyyskysely" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Puheentunnistuspalvelun käytettävyyden arviointi 

   Hurskainen, Katri (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa perehdytään käytettävyyteen ja sen arviointimenetelmiin. Tavoitteena on selvittää, mitä mieltä Lahden kaupungin suun terveydenhuollon asiakkaat ovat käytössä olevan itsepalvelupuhelimen käytettävyydestä. ...