"käytettävyyden arviointi" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Käyttäjäkeskeisen suunnittelun vaikutus verkkopalvelun käytettävyyteen 

   Savela, Leena (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena on osoittaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun vaikutus verkkopalvelun käytettävyyteen. Tutkimus aloitettiin, koska sen avulla uskottiin olevan mahdollista osoittaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun ...
  • Puheentunnistuspalvelun käytettävyyden arviointi 

   Hurskainen, Katri (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa perehdytään käytettävyyteen ja sen arviointimenetelmiin. Tavoitteena on selvittää, mitä mieltä Lahden kaupungin suun terveydenhuollon asiakkaat ovat käytössä olevan itsepalvelupuhelimen käytettävyydestä. ...
  • Sovelluksen käytettävyyden arviointi ennen käyttöönottoa 

   Rimpilä, Jussi (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Käytettävyydellä on nykyään yhä suurempi merkitys, sillä yhä useampi palvelu on siirretty käytettäväksi mobiililaittella tai tietokoneella. Palveluiden välinen kilpailu on kasvanut palveluiden helpottuneen saatavuuden ...