"jakelukanavan suunnitteluprosessi" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Born global -yritysten jakelukanavan valinta 

   Laitinen, Mikko (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena oli pohtia teoriassa kuvatun jakelukanavan valintaprosessin toteutumista ja soveltuvuutta born global-yrityksissä. Teoreettinen viitekehys muodostettiin siten, että ensiksi pohdittiin käsitettä born ...