"jakautuminen" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Osakeyhtiön yritysjärjestelyjen verokohtelu 

   Lehtinen, Aila (2002)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa tavoitteena on kokonaisvaltaisesti tarkastella sitä, miten yritysjärjestelydirektiivin (90/434/ETY) mukaan toteutetaan osakeyhtiössä osakevaihto, liiketoimintasiirto, jakautuminen ja sulautuminen, jotta verotus ...