"järjestys" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Kohti elokuvakerronnan temporaalista fragmentaarisuutta 

   Maaninen, Tatu (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa käsitellään temporaalisen manipuloinnin, kuten takaumien, ennakoinnin, hitaan ja nopean kerronnan sekä toiston tekniikoita fiktioelokuvan rakenteessa. Eloku-vakerronnan vapaata ajallisuutta kutsun tutkimuksessani ...