"järjestötoiminta" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Sitoutuminen ja motiivit vapaaehtoistyössä : Case Muvenna –hanke 

   Yousfi, Yassine (04.02.2022)
   Pro gradu -tutkielma
   Kolmannen sektorin järjestöjen toiminta ja niiden tarjoamat palvelut eroavat julkisen sektorin ja yritysten palveluista olennaisesti aatteellisuuden ja yleishyödyllisyyden takia. Kolmannella sektorilla tehdään ...
  • Vapaaehtoistyö Suomessa ja Yhdysvalloissa 

   Koiranen, Jussi Jaakko Kasperi (22.06.2022)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämä työ käsittelee vapaaehtoistyö Suomessa ja Yhdysvalloissa. Vapaaehtoistyön määristä on tehty kvantitatiivista vertailua ja syitä on pyritty ymmärtämään tekemällä kvalitatiivista vertailua. Vapaaehtoistyö on ...
  • Yhdistystoiminta paikallisyhteisöissä 

   Tuominen, Isa-Tuuli (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena on selvittää yhdistystoiminnan tämänhetkistä tilannetta ja sen kehittymiseen liittyviä toiveita Tampereen Hervannassa, Kemijärvellä sekä Vaasan Palosaarella. Nämä paikallisyhteisöt ovat valikoituneet ...