"järjestötoiminta" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Sitoutuminen ja motiivit vapaaehtoistyössä : Case Muvenna –hanke 

   Yousfi, Yassine (04.02.2022)
   Pro gradu -tutkielma
   Kolmannen sektorin järjestöjen toiminta ja niiden tarjoamat palvelut eroavat julkisen sektorin ja yritysten palveluista olennaisesti aatteellisuuden ja yleishyödyllisyyden takia. Kolmannella sektorilla tehdään ...
  • Yhdistystoiminta paikallisyhteisöissä 

   Tuominen, Isa-Tuuli (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena on selvittää yhdistystoiminnan tämänhetkistä tilannetta ja sen kehittymiseen liittyviä toiveita Tampereen Hervannassa, Kemijärvellä sekä Vaasan Palosaarella. Nämä paikallisyhteisöt ovat valikoituneet ...