"haittaohjelmat" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Kotitietokoneiden tietoturva 

   Kallio, Tarja (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa tutustutaan kotitalouksien käytettävissä oleviin tietoturvamenetelmiin, tietoturvaan liittyvään lainsäädäntöön sekä pahimpiin uhkiin. Kotitietokoneiden käyttä-jien näkökulmasta käsitellään sähköisen viestinnän ...