"haitallinen valikoituminen" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Epäsymmetrinen informaatio ja luottoriski asuntoluotonannossa 

   Jääskeläinen, Nanna (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pankkien asuntoluotonannon suurin riski on luottoriski, jonka realisoituessa velallinen joutuu maksukyvyttömäksi eikä pysty maksamaan luottoaan pankille takaisin. Luottoriskin realisoituessa myös epäsymmetrisen informaation ...