"funktio" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Vähittäiskaupan organisaatioiden imagon rakentuminen Instagramissa 

   Annala, Kaisa (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Visuaalisuudella on suuri merkitys mielikuvien, ja siten myös organisaation imagon, rakentumisessa. Imagolla tarkoitetaan vastaanottajan mielikuvien summana syntynyttä kuvaa organisaatiosta. Tutkimuksen tavoitteena on ...