"dualism" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Colonial Female Subjects in Joseph Conrad's Lingard Trilogy 

   Tikkanen, Hanna (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Joseph Conrad esittää koloniaalisesta diskurssista ja länsimaisesta dualismista poikkeavan näkemyksen idän ja lännen suhteesta Lingard-trilogiassaan (2003–2010). Länsimaisessa koloniaalisessa kirjallisuudessa alkuperäiskansojen ...