"dagstidning" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Finlandismer i lokaltidningen Syd-Österbotten 

   Haglund, Pia (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmani aiheena ovat finlandismit leksikaalisella tasolla. Tutkimukseni on sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista. Materiaalini koostuu 12 kappaleesta Syd-Österbottenia. Syd-Österbotten on paikallislehti, joka ...
  • Finlandismer i lokaltidningen Syd-Österbotten 

   Haglund, Pia (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmani aiheena ovat finlandismit leksikaalisella tasolla. Tutkimukseni on sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista. Materiaalini koostuu 12 kappaleesta Syd-Österbottenia. Syd-Österbotten on paikallislehti, joka ...
  • Språket i huvudrubrikerna på Vasabladets förstasidor 

   Toikkanen, Mari (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Olen tarkastellut pro gradu -tutkielmassani pääotsikoiden kielellistä rakennetta sanomalehti Vasabladetin etusivuilla. Useissa toimitustyöhön liittyvissä oppaissa neuvotaan, että sanomalehtiotsikoiden tulisi olla lyhyitä ...
  • Vi var tre älgar som rusade fram – Om bildspråk i Hufvudstadsbladets fotbollsreportage 

   Niemelä, Henrik (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa tarkastellaan kielikuvien käyttöä jalkapallon otteluselostuksissa sanomalehti Hufvudstadsbladetissa. Lähtöoletuksena on, että jalkapallon kielikuvat ovat erikoiskieltä, ja ne ovat olennainen osa otteluselostuksia. ...