• Ydinosaamisten selvittäminen yrityksessä 

      Kohtanen, Jukka (2006)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten yrityksen ydinosaamiset voidaan selvittää. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, mistä eri elementeistä löydetyt ydinosaamiset koostuvat ja millaisia yrityksen eri toimintoja ...