• Tehokkuus osuuspankkien fuusioissa 

      Pakkala, Juuso (2017)
      Pro gradu - tutkielma 
      Pankkien fuusioiden tehokkuuksia on tutkittu viime aikoina paljon. Tutkimusten tulokset ovat kuitenkin ristiriitaisia saavutettavien hyötyjen suhteen. Tässä tutkielmassa tutkitaan OP-ryhmän osuuspankkien välisiä fuusioita ...