• Saneerausyritysten taloudellisen tilan kehitys 

      Rautio, Jussi (2010)
      Pro gradu - tutkielma 
      Monelle kriisiyritykselle yrityssaneeraus on ainoa jatkamisen ehto, mutta monelle yritykselle se on vain tapa pitkittää kärsimyksiä. Asian ei lain mukaan kuuluisi olla näin, sillä itse ohjelmaan tulisi hyväksyä vain ne, ...