"Wienin yleissopimus" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Tavaran virhe kansainvälisessä toimituksessa 

   Koskinen, Johanna (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitä tarkoitetaan irtaimen tavaran virheellä kansainvälisessä toimituksessa sekä kaupan osapuolten vastuu virheestä. Tavaran virheen määritelmää tarkastellaan pääasiassa Wienin ...