• Tavaran virhe kansainvälisessä toimituksessa 

      Koskinen, Johanna (2003)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitä tarkoitetaan irtaimen tavaran virheellä kansainvälisessä toimituksessa sekä kaupan osapuolten vastuu virheestä. Tavaran virheen määritelmää tarkastellaan pääasiassa Wienin ...