"Uhat" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Pilvipalveluiden tietoturva PK-yrityksissä 

   Töyli, Johannes (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia PK-yrityksien asenteita ja mielipiteitä pilvipalveluita ja niiden tietoturvaa kohtaan. Tutkielman empiirinen osio sisältää kyselytutkimuksen, jonka vastaajina toimivat suomalaiset ...