• Lutherin psalmivirren matka 1500-luvulta nykypäivään 

      Aro, Anne (2001)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkielmassani olen tarkastellut Lutherin n. vuonna 1523 tekemää virttä, sen ruotsinnosta vuodelta 1536 ja suomennoksia kaikkiaan kuudessa virsikirjassa. Tutkimusaineistooni kuului myös psalmikäännöksiä yhteensä kuudesta ...