"Päätöksenteko" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Strateginen päätöksenteko muuttuvassa toimintaympäristössä 

   Vesiluoma, Sari (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Strateginen päätöksenteko, eli päätökset, jotka ovat pohjana organisaation strategiaa laadittaessa, ovat yleensä päätöksiä, joilla tulevaisuutta yritetään hahmottaa 3–10 vuo-den aikajänteellä. Hyvien päätösten teko edellyttää ...