"P/E-luku" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Beeta-kerroin ja P/E-luku osakeportfolion tuoton selittäjinä 

   Korkea-aho, Teemu (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   CAP–malli on selkeä ja johdonmukainen sijoitushyödykkeiden hinnoittelumalli. Se on eniten opetettu ja opiskeltu malli, koska se on yksinkertainen ja helppo ymmärtää. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia beeta–kertoimen ...
  • P/E-luku osaketuottojen ennustajana Suomen osakemarkkinoilla 1995-2004 

   Kouhi, Mika (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena on tutkia P/E-luvun hyväksikäyttöä osaketuottojen ennustajana Suomen osakemarkkinoilla 1-,3-,5- ja 10-vuoden tuottoperiodeilla. Tutkimuksen aikajänne sisältää vuodet 1995–2004. Ensiksi tarkastellaan ...