"Objektorientering" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Objektorienterad analys med UML: ett praktikfall 

   Norrgård, Kenneth (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Denna avhandling handlar om objektorienterad analys med syfte att testa användbarheten av beskrivningstekniken UML. Arbetet tar inte upp de mest grundläggande aspekterna utan utgår ifrån att läsaren redan är förtrogen med ...