• Laadun kehittäminen taloushallinnon palvelukeskuksessa 

      Huhtilainen, Elina (2007)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tämä tutkimus käsittelee organisaation toiminnan laatua sekä sen kehittämistä. Tutkimukseni kartoittaa kohdeyrityksen ne toiminnan kohteet, joissa laatua tulee ensisijaisesti kehittää. Rakensin yksinkertaisen, mutta tehokkaan ...