"Laadun kehittäminen" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Laadun kehittäminen taloushallinnon palvelukeskuksessa 

   Huhtilainen, Elina (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä tutkimus käsittelee organisaation toiminnan laatua sekä sen kehittämistä. Tutkimukseni kartoittaa kohdeyrityksen ne toiminnan kohteet, joissa laatua tulee ensisijaisesti kehittää. Rakensin yksinkertaisen, mutta tehokkaan ...