"Kaavoitus" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • KAAVOITUS JA YVA-MENETTELY HYPERMARKET-RAKENTAMISESSA KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMASTA. 

   Rinta-Jouppi, Juha (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kaupan rakennemuutokset ja suomalaisten kuluttajien ostoskäyttäytyminen ovat muuttaneet merkittävästi vähittäiskaupan yksiköiden pinta-alaa suuremmaksi viimeisen 20 vuoden aikana. Tästä on ollut seurauksena muun muassa ...
  • Maanomistajan asema kuntakaavoituksessa 

   Lehto, Päivi (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen kohteena on maanomistajan asema kuntakaavoituksessa. Perustuslaki, kuntalaki, hallintolaki, hallintolainkäyttölaki, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta sekä maankäyttö- ja rakennuslaki turvaavat maanomistajan ...