"Järjestelmän kehittäminen" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Tuoteinformaation hallintajärjestelmän kehittäminen 

   Tienvieri, Ville (19.09.2019)
   Diplomityö
   Tämän diplomityön aiheena on tuoteinformaation hallintajärjestelmän kehittäminen, joka tehdään toimeksiannosta kohdeyritykselle. Työn tavoitteena on kuvata ohjelmiston kehitysprosessia sekä toteutettava ohjelmisto. ...
   Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.