"ICT-toimiala" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Entrymuodon determinantit - suomalaiset ICT-alan yritykset Ranskassa 

   Miettinen, Katja (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena oli selvittää suomalaisten ICT-alalla toimivien yritysten Ranskan markkinoille valitsemien entrymuotojen determinantit eli määräävät tekijät. Teoreettisen viitekehyksen ensimmäisessä osuudessa ...