• The Far Side -pilapiirrossarjan suomennoksien tarkastelua 

      Kauranen, Janne (2005)
      Pro gradu - tutkielma 
      Avsikten med det här arbetet är att undersöka hur Gary Larsons The Far Side skämtteckningar fungerar i en ny språk- och kulturmiljö. The Far Sides källspråk är engelska. Jag undersöker främst ur pragmatisk synvinkel hur ...