• Venäjän WTO:n jäsenyyden vaikutukset palvelujen kauppaan 

      Pesola, Heli (2008)
      Pro gradu - tutkielma 
      Jo yli vuosikymmenen ajan Venäjä on hakenut jäsenyyttä Maailman kauppajärjestössä WTO:ssa. Yhtenä suurena ongelmana näiden liittymisneuvotteluiden aikana on ollut palvelujen kauppa. Keskustelua onkin käyty niin eri ...