"Funktionaalinen elintarvike" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Funktionaalisten juomien merkitykset kuluttajille 

   Vuorinen, Hanna (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on ymmärtää, mitä funktionaaliset juomat merkitsevät kuluttajille. Tutkimusongelmaa lähestytään ensimmäisen tavoitteen kautta rakentamalla esiymmärrys kuluttajien suhtautumisesta ...