"Duraatio" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Suomen osakemarkkinoiden korkoherkkyys eri toimialojen välillä 

   Pietarinen, Tommi (2002)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimukseni mittaa Suomen osakemarkkinoiden korkoherkkyyttä toimialojen välillä kahtena eri ajanjaksona, lama-aikana 3.9.1990-30.12.1992 ja nousukautena 2.1.1997-30.11.2000. Mittaan viiden eri toimialan korkoherkkyyksiä ...