• Tuoko pelkkä raha onnea? -Eri sukupolvien näkemykset palkitsemisesta 

      Matinmikko, Anna (2016)
      Pro gradu - tutkielma 
      Palkitsemisella on tärkeä merkitys yritykselle ja sen työntekijöille. Palkitsemisella pystytään esimerkiksi vaikuttamaan työntekijöiden sitoutumiseen ja parempaan suorituskykyyn, mikä on usein sidoksissa yrityksen menestykseen. ...